En god del av misjonstjenesten for familien Bølum Kjørstad bestod av å kurse menighetene. Det største kurset ble derfor gjennomført i flere menigheter, hvor hovedmålet var disippelgjøring. Siden kurset nå drives videre av flinke, nasjonale lærere, er det helt og holdent gitt over til Filadelfia – men hvor det også ønskes å ha en tilknytning til CHD i fremtiden. Her kommer et blogginnlegg fra familien Bølum Kjørstad som beskriver litt hvordan det hele gikk for seg…

I januar 2018, ble vårt første kurs om nådegaver gjennomført. Mye av arbeidstiden i november og desember 2017,  gikk med til planlegging og forberedelser av kurset og vi hadde en del møter med lederne i Filadelfia vedrørende kursene vi skulle gjennomføre vårhalvåret 2019 i de 6 menighetene som viste interesse. Vår misjonsaspirant Marisel bestemte seg for å bli her noen måneder lenger, og hjalp oss derfor med oversettelse/korrekturlesning og hun var også tolk på de første kurskveldene. Første menigheten ut var en liten menighet ute på landsbygda i Cordellerita, ca 1 times kjøring fra Atyrá. Kurset var omfattende og gikk over 4 kvelder, med ca 4 timer hver kveld. Det tok mer tid enn forventet å komme gjennom materialet, da det ble brukt 3 språk på kurskveldene; norsk, spansk og guaraní. Dessuten møtte vi også på kursdeltakere som ikke kunne lese eller skrive. Det skapte noen utfordringer. Studentene fra Gå Ut Senteret ble også med oss for å dramatisere en del av tematikken i kurset. Kurset “hånd i hanske” har sin base fra Willow Creek og vi fikk mye hjelp fra Aril Svartdal som holder disse kursene i Norge.
Det overordnede målet for kursene var disippelgjøring, hvor fokuset var på at hver enkelt kursdeltaker skal oppdage sin(e) nådegave(r), hjertesak og personlige stil. Mye av våre forberedelser gikk med til å tilpasse et nokså teoretisk forankret kursopplegg til en muntlig og ikke-vestlig kultur.
Senere holdt vi samme kurs i Filadelfia Atyrá, også denne gangen med hjelp av misjonsaspiranten Marisel som tolket oss fra norsk til spansk. Men etter denne gangen, begynte vi selv å holde kurs på spansk.
Vi holdt kurs i Filadelfia Tobati, i Filadelfia Ypacaraí, i Filadelfia Pedro Juan Caballero, i Filadelfia Villa Rica og tilslutt for bibelskolestudentene ved avdelingen i Caacupe. Deretter tok bibelskolestudentene over som flinke lærere i kursvirksomheten.
Våren 2019 holdt bibelskolestudentene kurs i Filadelfia Pirayu, Filadelfia Piquete Cué, Villa Ygatimí og Filadelfia 12 de Junio. I tillegg har en av bibelskolestudentene holdt en rekke kurs i flere menigheter utenfor Filadelfia, til stor glede for mange menigheter i nærområdene til Ypacaraí.